Många av oss känner till att HLR står för hjärt-lungräddning och att det är en metod som kan öka möjligheterna till överlevnad för personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Men har du verkligen tagit dig tid att fundera över vad det innebär? I grund och botten vet vi att denna metod kan användas på nödställda offer för att försöka hålla igång blodcirkulationen och syresättningen av kroppen. Detta görs med hjälp av bröstkompressioner och mun-mot-mun-metoden. När du går en HLR-utbildning i Stockholm kan du få teoretisk kunskap och praktiskt träning i hjärt-lungräddning. Här går vi in i detalj på de tre delar som tillsammans utgör HLR.

Vilka delar består hjärt-lungräddning av?

Under din hjärt-lungräddning i Stockholm får du lära dig HLR, men vad är det egentligen? Här bryter vi ner detta begrepp i mindre delar för att tydliggöra vad hjärt-lungräddning egentligen är.

Hjärta: H:et i HLR står naturligtvis för hjärtat, den muskel i bröstaviteten som pumpar blod, dras samman och expanderar fler än 60 gånger per minut. Elektriska impulser ser automatiskt till att kroppen hålls vid liv med hjälp av hjärtat, vars uppgift är att pumpa blod som är syrerikt från lungorna till resten av kroppen. När hjärtat stannar, kan inte syret nå resten av kroppen. Detta leder till att organen börjar stänga ner, och inom loppet av några minuter börjar vävnader i kroppen att dö. Detta kan resultera i hjärnskada eller, i värsta fall, döden.

Lungor: L:et står för lungorna. Vi tar cirka 15-25 andetag i minuten. Varje gång du andas fylls dina lungor med syre. Syre och socker kombineras i kroppen och får den att fungera. Kroppens vävnader lagrar inte särskilt mycket syre, vilket gör att det hela tiden måste ersättas.

Räddning: R:et står för räddning av en person i nöd. Så snart ditt hjärta slutar slå, får inte längre lungorna tillräckligt mycket syre, och när syret helt försvinner börjar celler och vävnader dö. Detta kan leda till hjärnskada. 4-6 minuter är den genomsnittliga tid som det tar för en cell att börja dö, och efter 10 minuter är det inte längre möjligt att återuppliva kroppen.