Undrar du hur din hälsa är egentligen? Du är inte ensam. Allt för många går omkring och grubblar över hälsofrågor. Många gånger är det helt i onödan. Med hjälp av ett enkelt blodtest kan du göra en snabbkoll på din hälsa.

Test visar upp till 35 blodmarkörer

För inte allt för länge sedan var det ganska invecklat att göra en snabb hälsokoll. Den gratis sjukvård som vi har i Sverige är förvisso god med internationella mått mätt men det går inte bara att gå in på en hälsocentral och beställa vilket test man vill.
Intressant nog har marknaden lyssnat på efterfrågan. Nu för tiden går det till och med att beställa analys av blodprov via Internet! En av de främsta aktörerna på området, Medisera, erbjuder bokning av blodprov på nätet.
Det finns olika test att välja bland. De största innehåller upp till 35 olika så kallade blodmarkörer. Varje markör indikerar ett blodvärde som ska finnas inom ett givet referensintervall. Exempel på markörer är olika typer av kolesterol, glukos, PSA, kreatinin och vitaminer.

Snabb provtagning och analys

Några minuter efter att du betalat online kan du knalla över till närmsta anslutna provtagningsklinik för att ta ett blodprov. Därefter skickas ditt blodprov för analys till ett legitimerat labb. Det nämnda Medisera samarbetar bland annat med Karolinska Universitetslaboratoriet.
I samtliga fall är det en hög klinisk standard som gäller. Det innebär att resultaten är tillförlitliga så att det inte blir några felaktiga avvikelser. Självklart vill du varken att eventuell sjukdom ska missas eller att du ska få en felaktig diagnos.
När analysen är klar publiceras den på ditt konto hos det företag som utför analysen. Genom att snabbt logga in med BankID får du tillgång till din journal. I samband med analysen gör en legitimerad läkare en bedömning av provresultaten. Skulle det finnas några avvikande värden skriver läkaren det i din journal och föreslår vidare åtgärder.

Ersätter inte alla läkarbesök

Genom att ta ett snabbt blodprov och göra en analys får du svar svart på vitt ifall du eventuellt har några sjukdomar. Många gånger går folk och oroar sig för sjukdomar i onödan. Samtidigt är det på sin plats att anmärka att ett blodprov inte alltid kan ersätta ett ”riktigt” läkarbesök. Ifall du mår dåligt och känner dig sjuk bör du omedelbart boka in ett läkarbesök för en bedömning.
Hälsotest som görs med blodprov är mer ett sätt att hålla ett öga på hälsan och kan med fördel göras med jämna mellanrum. Många sjukdomar skulle kunna undvikas om fler tog hand om sin hälsa och kontrollerade den då och då.