Vid en hälsokontroll i Stockholm får du reda på om du är i riskzonen för sjukdomar som innebär att du behöver göra livsstilsförändringar. Träning, kost och rökning är faktorer som påverkar din livsstil och många sjukdomar kan förebyggas genom att leva hälsosamt. Genom att göra en hälsokontroll regelbundet kan du se över dina nuvarande hälsa och ändra din livsstil i tid om så behövs.

Det är alltid en god idé att göra en hälsokontroll för att se hur det står till med hälsa och välmående. De flesta vet att livsstil påverkar hälsan och ohälsan avsevärt men ändå kan det vara svårt att förändra sin livsstil om man inte får resultatet svart på vitt. Motion och kost är två viktiga faktorer som påverkar din hälsa. Rökning är en annan. På lång sikt kan de flesta drabbas av sjukdomar till följd av en ohållbar livsstil och ju förr man får reda på avvikelser desto större chans att rätta till problemet. Om du får reda på att du befinner dig i riskzonen kan du ju ändra dina vanor och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Vad undersöks under en hälsokontroll i Stockholm?

I en hälsokontroll undersöks ofta saker som blodtryck, blodfetter, blodstatus, lungor, hjärta och kärl, sköldkörteln, lever, njurar, inflammation, diabetes, järn och mineral eller vitaminbrist. Även prostata och testosteron kan testas i en hälsokontroll. En hälsokontroll innebär ofta att du behöver lämna blodprov, kolla blodtrycket och även diskutera dina vanor med en läkare.

Vad kan en läkare upptäcka?

Några vanliga saker som kan upptäckas vid en hälsokontroll är till exempel brist av vitamin D, lågt järnvärde eller högt blodtryck. Just högt blocktryck är en av de största riskfaktorerna till att få allvarliga sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och njursvikt. Om detta upptäcks kan rätt åtgärder påbörjas samma dag, för att få dina värden att bli bättre.

Prata om din släkt

En anledning att göra en hälsokontroll är få svar på eventuella frågor om din hälsa eller sjukdomar som finns i släkten. Om du oroar dig för din hälsa kan det vara lugnande att göra en hälsokontroll. Hälsokontroller utförs ofta i samband med företagshälsovården, särskilt om du har ett arbete som kan innebära hälsorisker.