Vaccination kan vara komplicerat men egentligen är det ganska enkelt. Om du är får vaccination mot en viss sjukdom så minskar risken att du drabbas eller smittar andra avsevärt. Det kan vara svårt att veta vilka sjukdomar du är vaccinerad mot, rådfråga en mottagning för vaccination, det finns många i Stockholm att välja bland.

I Stockholm finns många mottagningar för vaccination där du kan svänga förbi på lunchen eller efter jobbet för att uppdatera ditt vaccinationsskydd. När du vaccinerar dig så minskar du risken för att drabbas av en sjukdom. I vissa fall försvinner risken helt. I Sverige finns ett vaccinationsprogram som de flesta som är uppväxta här har följt. I detta program ingår skydd mot nio olika sjukdomar, till exempel stelkramp, difteri, polio, mässling, röda hund, kikhosta och påssjuka. Ibland kan det vara svårt att veta vilka vacciner du fått som barn, särskilt om du spenderat delar av ditt liv i andra länder eller om du av andra anledningar misstänker att du inte fått alla vaccinationer som ingår i programmet. Även fast programmet är frivilligt så bör påpekas att rekommendationen är att följa detta program, om inte för din egen skull så för andras. Vaccination i Stockholm är enkelt att ordna eftersom det finns så många olika ställen att vaccinera sig på.

Vaccination på resan

Inför utlandsresan är det extra viktigt att du ser över ditt vaccinationsskydd. Besök en vaccinmottagning i Stockholm i god tid inför resan, rekommendationen är sex veckor innan du åker. Detta eftersom många vaccin behöver tid för att verka, samt eventuellt flera doser. Det kan som sagt vara svårt att veta vad för vaccin du fått som barn. Många av oss har en vaccinationsbok hemma någonstans där det noterats vilka vaccin vi fått vid vilka tillfällen. Innan du besöker en mottagning för vaccination i Stockholm försök att leta upp din bok. Kanske behöver ditt skydd mot stelkramp uppdateras innan du reser? Eftersom många av oss fått olika typer av vaccin som barn så kan det vara komplicerat att veta vilket typ av skydd du behöver. Rådfråga en mottagning för vaccination i Stockholm.