Välj golv efter idrott

Vilket idrottsgolv som ska läggas in i idrottshallen eller träningslokalen beror främst på vilken idrott som ska utföras. Golvet anpassas därmed efter den funktion som eftersträvas. Idrottsgolv är alltså ett samlingsnamn för flera olika golv men där syftet är att golvet ska användas i en specifik träningslokal. Exempelvis finns dessa idrottsgolv att välja på:

Sportgolv– Idag är de flesta idrottsgolv för allmänt bruk tillverkade av polyreuthan. Det är dessa golv som exempelvis hittas i gymnastikhallar till skolor och hallar som hyrs ut till allt från innebandy och inomhusfotboll till pickleball och badminton. Dessa kallas generellt för sportgolv eftersom golvet kan användas till så många olika sporter.

Trägolv– Även parkett är ett vanligt material på idrottsgolv och detta inte minst i exempelvis danslokaler där underlaget inte önskas vara så strävt som på ett sportgolv.

Gymgolv– På gymmet hittas inte sällan kombinationer av flera olika idrottsgolv. Gummimattor kan användas där golvet får högre belastning än på andra ställen. Det är bland annat vanligt att gummimattorna läggs in på vissa ställen medan parkett kan läggas på andra. På detta kan även vissa tunna mattor placeras för att skapa en struktur och funktion på gymmet.

”Pussel”-golv –Det finns idag idrottsgolv som läggs som ett stort pussel. Varje matta hakar i andra mattor och skapar sedan ett komplett idrottsgolv på mycket kort tid. Fördelen med detta golv är just dess flexibilitet och snabbhet. Man behöver inte köpa in tjänsten som innebär att mattan monteras då detta är så enkelt att man kan göra det själv. Dessutom kan vissa bitar bytas ut smidigt genom att just den monteras bort och byts ut till en annan. Någon limning av detta golv behövs inte. Däremot kan detta behövas om temperaturskillnaderna är mycket stora. Detta då mattorna kan påverkas av dessa temperaturskillnader. I detta fall kan problemet åtgärdas genom att bitarna limmas fast.

Detta golv kan liknas med det pusselgolv som ofta används på mindre ytor på exempelvis gym. Men i detta fall är det till för större ytor och därmed är även pusselbitarna betydligt större.

Är det basket, innebandy eller inomhustennis som ska spelas? Eller ska gymmet få ett nytt golv? Välj idrottsgolv efter idrott. Det lönar sig i längden, du hittar riktigt bra kvalitetsgolv hos sportgolv.biz.