De 20 olika aminosyror som finns i kroppen har i grunden samma funktion. De bygger bland annat upp kroppens immunförsvar och dess muskler. Men det betyder inte att alla bör äta samtliga dessa 20 aminosyror som kosttillskott. Vilka man bör fokusera på beror främst på aminosyrornas primära funktion.

Bygga upp muskler

Ett av de absolut vanligaste kosttillskotten, för de som bygger muskler, är BCAA. Detta är en förkortning för Branched Chain Amino Acids och innehåller tre essentiella aminosyror. Det är isoleucin, valin samt leucin. Av dessa tre är det mest av leucin. Orsaken till det är att leucin är viktig i proteinsyntesens första steg. Överlag rekommenderas tillskott märkt BCAA till de som bygger upp sina muskler. Detta även om tillskottet även till viss del främjar återhämtning.
Ett annat alternativ är EAA-tillskott. Det som kännetecknar de aminosyror som finns i dessa kosttillskott är att de tas upp av kroppen mycket snabbt vilket beror på att de inte behöver spjälkas av kroppen. En del undersökningar har visat resultat att så lite som 10 gram av EAA skapar signaler till kroppen att börja bygga muskler. Därmed är även detta ett tillskott som tas innan träning.

Prestationshöjande

De som presterar på sin absolut högsta nivå ligger ofta nära sin gräns för mjölksyra. Genom att öka mängden beta-alanin kan mjölksyrenivån undvikas till viss del. Det som sker är att beta-alanin ökar kroppens nivåer av karnosin. Det är det ämne som finns i musklerna och som skapar en buffert för musklerna att inte få mjölksyra. Därmed skapas en längre uthållighet.

Förbränning

Det finns flera aminosyror som har en större del i kroppens förbränningsprocess. Bland dessa finns exempelvis karnitin. Denna aminosyra ”tar med sig” fett in till den del av cellerna där energin används. Därmed kan man säga att aminosyran ökar förbränningen vilket gör att det är ett vanligt tillskott vid dieter. Många av de kosttillskott som tillverkas, med karnitin, är även framställda för att kroppen mycket lätta ska kunna ta till sig dem.
Känner du dig osäker på vilken aminosyra som du bör äta som kosttillskott? Vänd dig till en expert som har kunskap i ämnet. Många gånger krävs även en kombination då aminosyror till viss del är beroende av varandra.