För den som drömmer om att få gå ut på jakt är det åtskilligt som behöver göras. Persedelvård är någonting som varje jägare känner till och har erfarenhet av. Det är sällan lyckat att komma utan att ha gått igenom sina kläder och sin utrustning i förväg. Kanske finns ett och annat som behöver lagas eller fettas in för att det skall hålla för utmaningen jakt innebär. Att ha rätt jaktkläder är inte på något vis fåfängt. Det är i strikt mening nödvändigt för att man inte skall bli sjuk eller känna sig obekväm under tiden i skogen. När man sitter i jakttornet eller ligger i buskage har kläderna en del att leva upp till! Förutom att de skall vara osynliga i omgivningen och inte släppa ifrån sig lukt eller ljud, bör de även kunna hantera vädret.

Att handla jaktkläder är roligt för den som känner att befintlig mundering inte hanterar kraven som finns ställda. På detta sätt kan man förbättra sina utsikter och dessutom slippa att känna sig kall och våt under jakten. Som ofta är lager på lager ett sätt att klä sig vilket gör stor skillnad. Att ha flera tunnare lager ger optimal isolering samtidigt som man genom valet av jaktkläder kan minimera risken för att fukt skall tränga igenom.

Skor för jakten

Oavsett vad för jaktkläder man har kommer varje ansträngning att hålla sig torr äventyras om man inte dessutom har rätt jaktskor. Under höst och vinter är det mycket fukt i skogen och att gå torrskodd är en utopi som inte kan räknas med i första hand. Det finns ett stort utbud skor och kläder vilka utformats för att fungera vid jakt. Dessa är i allmänhet fodrade och kan stå emot en hel del yttre fukt innan de släpper igenom någonting. Det kommer ständigt nya material och membran som bidrar till den effekt man söker. Genom att hålla sig informerad om vad för produkter som kommer ut i butikerna kan man snabbt förbättra den utrustning som används.

Hantering av de skor och kläder man har för jakt är viktigt i syfte att de skall fungera optimalt. Det är vanligt att man behöver fetta in skor eller impregnera skikt för att minimera risken för kyla. Detta är någonting som kan påverka humör och fokus. För hela jaktgruppen är det viktigt att alla har gått in för sin uppgift och att ingenting äventyras.