Investera i ett vattenlarm

Genom att köpa ett vattenlarm så minskar du risken för vattenläckage och tidsödande ombyggnationer om en vattenskada skulle uppstå i ditt hem. Vattenskador kan bli hemskt dyra så därför är det verkligen viktigt att ha ett vattenlarm hemma. Ett vattenlarm bevakar ditt hem dygnet runt och minskar risken för allvarliga vattenskador. Ett vattenlarm känner direkt av om ett läckage uppstår. Har du köpt en smart vattenlarm så får du direkt ett meddelande eller ett email till din telefon om att ett läckage har uppstått och du kan snabbt vidta nödvändiga åtgärder.

Var är viktigast att ha vattenlarm?

Vattenlarm bör installeras där det är störst risk för att vattenskador eller översvämning kan uppkomma. Oftast handlar det om badrummet, källaren, garaget, tvättstugan eller vid dina vattenrör. Alla vattenlarm är utrustade med detektorer och när de kommer i kontakt med varandra så aktiveras larmet och du blir varse om att ett läckage är på gång. För att vara säker på att vattenlarmet fungerar så kan du till exempel lägga en fuktig handduk eller trasa på larmet. Om vattenlarmet är utrustat med flera sensorer så måste alla komma i kontakt med fukten för att larmet ska pipa. När det är dags att byta batterier i vattenlarmet kommer det att pipa med jämna mellanrum. De flesta vattenlarm kan dock behålla samma batterier i minst två år.

Smarta vattenlarm

Smarta vattenlarm erbjuder många fördelar. Man kan koppla ihop det smarta vattenlarmet med en vattenfelsbrytare vilket ger dig möjlighet att stänga av vattnet och en läcka skulle uppstå. Ett smart vattenlarm skickar dig kontinuerligt uppdateringar om vilken temperatur och vilken nivå fukten ligger på i ditt hem. Om luftfuktigheten skulle vara högre eller lägre än vad som är normalt så får du varningar om detta direkt till din telefon. Du kan även följa temperaturen i din bostad via din telefon om du köper att smart vattenlarm. Smarta vattenlarm är mycket enkla att använda. I de flesta fall måste man ladda ner en app till sin smartphone för att vattenlarmet ska kunna kommunicera med din telefon.

Kräver ett vattenlarm underhåll?

Ett vattenlarm kräver egentligen inget särskilt underhåll men som all teknisk utrustning kan det behövas rengöras med jämna mellan rum. Om vattenlarmet inte fungerar så kan du behöva rengöra sensorerna som oftast finns i botten av larmet. De flesta vattenlarm drivs med 9-voltsbatteri. Larmet piper när batteriet behöver bytas ut cirka sju dagar. Det kan vara en god idé att byta batteriet varje år eftersom vattenlarmet ofta är placerad i en fuktig miljö.